Productora

 

L'autèntica teatre, anteriorment Porta 4, és una productora amb setze anys d’experiència radicada a Barcelona.  Té tres línies creatives, la primera d’instal·lacions immersives per a la primera infància, la segona de teatre documental i la tercera enfocada a la indagació de noves estètiques de creació en diàleg amb el territori, la ciutat i el context actual.

Instal·lacions immersives per a la primera infància

actual
FLOW
Instal·lació immersiva per a nadons
actual
COLORS
Instal·lació audiovisual per a la primera infància
Soc Natura
actual
Soc Natura
Instal·lació immersiva per a nadons
actual
Oh, uh, ah, ei! Terra·Aire·Foc·Aigua
Instal·lació audiovisual per a la primera infància
 

Teatre Documental

actual
No entenc els homes
Teatre documental

Noves estètiques

Gràcia Autèntica
actual
Gràcia Autèntica
Noves estètiques