Teatre i cinema, cursos per a persones adultes

Sobre els nostres cursos per a adults

L’Escola de L’ autèntica ofereix una formació actoral de primera línia que dota els actors d’una base interpretativa sòlida i de qualitat professional per treballar en teatre, cinema i televisió.

La nostra formació es basa en quatre anys de cursos regulars de teatre durant els quals els alumnes adquireixen una base tècnica teatral. Des del primer any, els estudiants participen en les mostres obertes al públic per entrar a formar part del fet teatral des del nivell inicial. Així mateix, l’escola compta amb cursos regulars de cinema, un curs de teatre sènior i cursos intensius.

 

Mètode

A L’autèntica treballem amb un mètode propi fruit de la investigació que Verónica Pallini, directora del centre, va dur a terme durant la seva tesi doctoral titulada Antropologia del Fet Teatral. Etnografia d’un teatre dins del teatre. L’objectiu del nostre mètode és ampliar les possibilitats expressives i estètiques de cada alumne. Formem actors perceptius, intel·ligents i autònoms a través del desenvolupament de la creativitat personal, la confiança i la consciència integral de cada un dels nostres actors els quals són vius i presents en el fet teatral i en l’àmbit escènic.

 

Durada dels cursos

*Per a més detall, consultar cada curs.

La majoria dels cursos comencen a mitjans de setembre i acaben a mitjans de juliol. L’alumnat dels cursos d’Interpretació de teatre 1, 2, 3 i 4 ha de tenir en compte que durant el mes de juliol es presenten els projectes finals davant del públic. Per aquest motiu, les sessions presencials es constitueixen com un assaig general, dues mostres al públic i una sessió d’avaluació. Tanmateix, aquestes són classes presencials obligatòries i és necessari assistir-hi.

Altres cursos d’interpretació:

Demanar més informació