Residències

L’Autèntica és escola de teatre i cinema, sala d’exhibició, productora i laboratori de projectes. Neix del projecte PORTA4, amb 16 anys d’història a la ciutat de Barcelona.

L’autèntica compta amb una programació especialitzada dirigida a la primera infància de 0 a 6 anys, amb propostes d’alt nivell estètic i cuidant el contingut pedagògic. Ofereix les primeres experiències Teatrals als més petits, així com un espai de creació i exhibició per a companyies especialitzades en aquesta franja d’edat.

En aquesta línia, ofereix residències artístiques per a companyies dedicades a aquesta franja d’edat i que apostin per llenguatges estètics, per contingut pedagògic i per la innovació i l’experimentació en els processos de creació.

Què oferim?

Espai d’assaig:

 • Període de creació i assaig: 2 mesos
 • La companyia disposarà de 10h setmanals en horari de 10h a 15
 • La distribució d’hores es pactarà prèviament amb la sala

La sala disposa de:

 • Equip de so i llums
 • Cadires i taula per a les sessions de treball
 • WIFI
 • Espai per a l’emmagatzematge d’escenografia

Exhibició:

El muntatge resultant serà inclòs dins de la programació regular de L’autèntica durant la temporada 2022-23 en horaris de divendres a diumenge (amb un mínim de 10 funcions).

Comunicació i difusió:

Seguiment del procés de la residència i les dates d’exhibició a través del nostre web, xarxes socials, contactes amb la premsa i seguiment de les notícies de premsa. Assessorament en l’estratègia de comunicació

Què demanem?

 • Compliment de la normativa d’ús dels espais cedits
 • Participació i implicació en les tasques de documentació i difusió del procés creatiu (recollida d’imatges, vídeos, quadern de bitàcola…)
 • Redacció d’una memòria valorativa de l’estada 
 • En cas de programació i itinerància de l’espectacle, aparició de L’autèntica com espai de residència i coproductora en les comunicacions que se’n puguin fer per a la seva difusió
 • Estrenar l’obra a la sala i realitzar un mínim de 10 funcions durant la temporada 2022/23 amb assajos oberts amb l’equip i alumnes de L’autèntica

Les companyies candidates podran lliurar el dossier presencial o virtualment (en format .pdf a programacio@lautenticateatro.cat) fins a l’19 d’abril del 2022. L’equip de L’autèntica valorarà la idoneïtat dels projectes i s’entrevistarà amb els pre-seleccionats (en cas necessari es farà per videoconferència). 

A partir del 29 d’abril tots els participants rebran una resposta per part de l’equip de L’autèntica

Documentació a presentar: 

 • Dossier del projecte artístic incloent presentació dels creadors/es 
 • Currículum de la companyia i els seus integrants
 • Enllaços o documentació a altres espectacles fets (en cas que n’hi hagi)
 • Document en format Word que inclogui, necessàriament sinopsi de l’obra, durada (màxim 40 minuts), fitxa tècnica i artística, edats recomanades (de 0 a 6 anys) 
 • Imatges de bona qualitat i resolució (en cas que n’hi hagi)
 • Declaració sobre la propietat dels drets d’autor utilitzats en la representació per la qual el grup sol·licitant té autorització del propietari legítim dels drets d’autor per representar les obres, la qual cosa acredita mitjançant l’oportú document expedit per l’entitat de gestió; o bé que l’autoria de les obres correspon a les mateixes companyies que la representen, i que aquestes posseeixen tots els drets corresponents per realitzar les representacions
 • Teaser de l’obra (en cas que n’hi hagi)
 • Document acreditatiu de que la companyia té els seus integrants en situació regular i compleix amb la normativa de responsabilitat civil 

Què valorarem?

 • Originalitat: Innovació i experimentació de la proposta 
 • La trajectòria de la companyia i els membres implicats en el projecte
 • Que la companyia estigui constituïda i/o tingui una persona representant
 • Posada en escena de fàcil muntatge i desmuntatge per a que sigui compatible amb la resta de programació de la sala
 • Nivell pedagògic i estètic de la proposta