Verónica Pallini

Directora artística i creadora

Doctora en Antropologia Social, actriu, directora, docent i investigadora teatral. Estima l’art en totes les seves formes. El teatre el va descobrir de petita, és part del “seu ADN”, i practicar-lo és la seva forma de vida. 

Imparteix classes de formació teatral des de 1993 en institucions i universitats. Ha publicat nombrosos articles sobre la dinàmica teatral i cultural. L’any 2006 funda al barri de Gràcia de Barcelona La Escuelita, Estudi de Formació Teatral, i el 2008 funda Porta 4. Actualment, dirigeix L’autèntica.

Com a creadora, des de l'any 2020 dirigeix i produeix formats teatrals i audiovisuals. La seva línia actual de recerca consta de dos eixos diferenciats: peces escèniques immersives per a la primera infància (de 0 a 6) i  peces de Teatre Documental. Al primer eix es troben les creacions Flow (2024) i Soc Natura (2022), instal·laciones immersives per a bebès; Gràcia Autèntica (2021), recorregut sonor per a públic familiar; i Colors (2024) i Oh Uh Ah Ei! Terra·Aire·Foc·Aigua (2020), instal·lacions audiovisuals. Al segon eix es troba No entenc els homes (2022), peça de teatre documental, sobre la masculinitat.