Teatre i cinema, escola, sala, productora

L’autèntica és una escola de teatre i cinema, sala d’exhibició, productora i laboratori de projectes, centrada en les arts escèniques i cinematogràfiques, que té catorze anys d’experiència realitzant projectes a la ciutat de Barcelona. Estudi de Formació Teatral a Barcelona fundada en el 2006 i Porta4 fundada en el 2009. El nostre equip està format per professionals reconeguts i de llargues trajectòries en les arts escèniques i cinematogràfiques, a més de versats en la docència.

 

Equip